หมวดหนังสือ  
 
 การศึกษา การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
 กีฬา นันทนาการ เกม ดนตรี  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
 บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นวนิยาย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ
 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรค สุขภาพและอนามัย สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
 ความรู้ทั่วไป อาหาร โภชนาการ ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
 ออดิโอบุ๊ค สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การออกแบบ หนังสืออิเลกทรอนิกส์ด้านดนตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   พุทธวิธีในการสอน
TKpark Online
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพุทธเจ้ามีหลักการสอนที่แยบยลที่จะนำหลักธรรมะเผยแพร่สู่สาธารณะชน หนังสือธรรมะเล่มนี้จะอธิบายถึงปรัชญาพื้นฐานของมนุษย์ คุณสมบัติของผู้สอน รายละเอียด
จำนวนหน้า : 103 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   พระราชวัง วังเจ้านาย
TKpark Online
สมบัติ พลายน้อย
ส. พลายน้อย ค้นเรื่องราวประวัติความเป็นมาและสาระน่ารู้ของ สามพระราชวังสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ พระราชวังพญาไท พระราชวังดุสิต และพระราช รายละเอียด
จำนวนหน้า : 159 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม
Online eBooks
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
 เนื้อหาของหนังสือ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม" เล่มนี้ ประกอบไปด้วย การแนะนำองค์ประกอบโดยรวมของโปรแกรม หลักการพื้นฐานและคำสั่งที่ใช้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 356 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ไก่ โกง มูสัง (ไทย-ยาวี)
TKpark Online
นพดล ทัศวา,สำราญ เพ็ชรชัย
หนังสือนิทานภาพประกอบ ที่เน้นภาพมากกว่าตัวหนังสือ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ใช้เสียงที่คล้องจอง และใช้คำซ้ำเพื่อให้เด็กอ่านง่าย เข้าใจง่าย มีทั้ง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 38 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท Cross-Culture 2
Online+Offline ebooks
คริสโตเฟอร์ ไรท์
... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 361 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ใจเปล่าเล่าเปลือย
Online+Offline ebooks
จิตร์ ตัณฑเสถียร
.... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
 
   ต้องฟื้นฟูวัดให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
TKpark Online
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
การฟื้นฟูวัดให้ชนบทพัฒนา คนในชุมชนต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมองเห็นจุดรวมของศาสนาก็จะเห้นตัวพระพุทธศาสนา โดยจัดให้วัดเป็นศูนย์ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 82 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เทคโนโลยีพลาสติก
Online eBooks
รศ.บรรเลง ศรนิล
ปัจจุบันเทคโนโลยีพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติกเอาไว้ เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 426 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   ตื่นกันเสียที จากความเท็จของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ. 1"
TKpark Online
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หนังสือเล่มนี้พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ต้องการชี้แจ้งข้อเท็จจริงที่พระมโนเขียนไว้ในหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. 1 ซึ่งข้อความที่เขียนก่อให้เกิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 48 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 4th Edition
Online+Offline ebooks
ชนะ เทศทอง
เปิดร้านออนไลน์บน Social Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลกการจัดการและประยุกต์ใช้ Page ให้เป็นร้านค้าออนไลน์ การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook รายละเอียด
จำนวนหน้า : 362 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
Online eBooks
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ว่าด้วยความหมายและแนวความคิดของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ, ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ, การประเมินความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการ, รายละเอียด
จำนวนหน้า : 222 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   นางในวรรณคดี
TKpark Online
ปิยตา วนนันทน์
เรื่องของนางในวรรณคดีที่เด่นๆ 26 คน จากวรรณคดี 23 เรื่อง เล่าเรื่องด้วยภาษาง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม รายละเอียด
จำนวนหน้า : 103 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ทีเคปาร์ค
ยินดีต้อนรับสู่ TK PARK eBook
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.92.170.149