หมวดหนังสือ  
 
 การศึกษา การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
 กีฬา นันทนาการ เกม ดนตรี  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
 บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นวนิยาย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ
 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรค สุขภาพและอนามัย สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
 ความรู้ทั่วไป อาหาร โภชนาการ ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
 ออดิโอบุ๊ค สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การออกแบบ หนังสืออิเลกทรอนิกส์ด้านดนตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   นกสีฟ้า
TKpark Online
เมเตอร์ลิงก์, โมริซ, เคานต์
"นกสีฟ้า" เป็นงานเขียนที่มีรูปแบบแฟนตาซี ซึ่งผู้เขียนนำเราไปสู่ดินแดนเหนือจริง มีเวทมนตร์ที่บันดาลให้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบกาย แมว หมา ขนมปัง ไฟ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 228 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน
Online eBooks
ดร.ฐาปนา บุญหล้า
 หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานสำหรับธุรกิจค้าปลีก รายละเอียด
จำนวนหน้า : 165 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ส่องเขมร ตระเวนกัมพูเจีย
Online+Offline ebooks
สัจภูมิ ละออ
สารคดีหัวหกก้นขวิดตีนติดดิน ส่องเขมร ตระเวน กัมพูเจีย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 216 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ปรัชญาเมธีกับพุทธทาสภิขุ
Online eBooks
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
การศึกษาเปรียบเทียบ มีทั้งทางบวกและทางลบ คือทางหนึ่ง เปรียบเทียบเพื่อพบข้อแตกต่าง มีผลนำไปสู่การขัดแย้ง ซึ่งเรียกในพุทธศาสนาว่า อุปัททวะ หรือ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 146 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   สร้างบ้านด้วยตนเอง
Online eBooks
เจริญ เสาวภาณี
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการสร้าง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 217 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม
 
   ไกรทอง (ฉบับการ์ตูน)
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 147 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
 
   แบบสอนอ่านภาษาไทยชุด สุดากับคาวี เล่ม 4 เรื่อง ฉันออกจากบ้าน
TKpark Online
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 0 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
Online+Offline ebooks
กวี ชูกิจเกษม
ที่มาของคำว่า "รวยธรรมชาติ" คือรวยได้แต่ใช้เวลาและทำได้ไม่ยาก หากคุณมีวินัยจริงๆ และเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 194 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   ก้าวไปให้ถึงรักแท้ (ฉบับปรับปรุง)
Online+Offline ebooks
ว.วชิรเมธี
“ความรัก” บ้างก็ว่าเป็นสิ่งสวยงาม แต่ทำไมบางคนกลับยังเสียน้ำตาระทมทุกข์เพราะสิ่งนี้ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาโดยปราศจากความรัก และความรักข รายละเอียด
จำนวนหน้า : 174 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   ซีงอเจ้าป่าผู้กล้าหาญ
TKpark Online
สุนันท์ แก้วรัตน์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 0 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ตื่นกันเสียที จากความเท็จของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ. 1"
TKpark Online
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หนังสือเล่มนี้พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ต้องการชี้แจ้งข้อเท็จจริงที่พระมโนเขียนไว้ในหนังสือเหตุเกิด พ.ศ. 1 ซึ่งข้อความที่เขียนก่อให้เกิ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 48 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   เขียนตามคำขอ
Online eBooks
ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 111 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ทีเคปาร์ค
ยินดีต้อนรับสู่ TK PARK eBook
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.162.250.227