หมวดหนังสือ  
 
 การศึกษา การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
 กีฬา นันทนาการ เกม ดนตรี  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
 บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นวนิยาย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ
 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรค สุขภาพและอนามัย สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
 ความรู้ทั่วไป อาหาร โภชนาการ ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
 ออดิโอบุ๊ค สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การออกแบบ หนังสืออิเลกทรอนิกส์ด้านดนตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   ถอดรหัสชีวิต โลก และธรรม
Online+Offline ebooks
ปัญญานันโท
.... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   กนก บาทเดียว
Online+Offline ebooks
กนก รัตน์วงศ์สกุล
ผลงานเล่มใหม่ของผู้ชายรื่นรมย์ กนก รัตน์วงศ์สกุล รายละเอียด
จำนวนหน้า : 152 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี Rate of Chemical Reaction
Online eBooks
ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี
การทำความเข้าใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากสารตั้งต้นเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์นั้น ต้องใช้ความรู้ทางเคมีสองแขนงวิชา
ได้แก่ เทอร์โมไดนามิกส์ และจลนศาสตร์ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 29 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   English Chris (ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว)
Online+Offline ebooks
คริสโตเฟอร์ ไรท์
ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว รายละเอียด
จำนวนหน้า : 300 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   บุคคลสำคัญของโลก
Online eBooks
วิมล กุณราชา
เรื่องราวชีวิตการต่อสู้ และผลงานของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้แก่มนุษยชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 102 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   แอโรบิกแดนซ์
Online eBooks
ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 193 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
 
   ไก่ โกง มูสัง (ไทย-ยาวี)
TKpark Online
นพดล ทัศวา,สำราญ เพ็ชรชัย
หนังสือนิทานภาพประกอบ ที่เน้นภาพมากกว่าตัวหนังสือ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ใช้เสียงที่คล้องจอง และใช้คำซ้ำเพื่อให้เด็กอ่านง่าย เข้าใจง่าย มีทั้ง รายละเอียด
จำนวนหน้า : 38 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ผ่าเขมรเห็นไซง่อน
TKpark Online
สัจภูมิ ลออ
สารคดีเพื่อความเข้าใจในพื้นบ้าน ร่องรอยความรุ่งเรืองของอาณาจักร "ขอม" นอกจากซากปรักหักพังแล้ว ยังมีศิลาจารึกต่างๆ ของพระเจ้าชัยวรมันที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 168 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   พลวัตรเศรษฐกิจ
Online eBooks
อนุสรณ์ ธรรมใจ
 "ในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การเมืองสังคมของไทยและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรอยู่นิ่ง และสถิติการปรับเปลี่ยน และการ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 186 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   Guide book ลงทุนรวยใน AEC
Online+Offline ebooks
ณฐอร เกษมสงคราม
เปิดประตู่สู่อาเซียนแนวโน้มธุรกิจไทยโตรับธุรกิจน่าลงทุนใน AEC 10 คณะเรียนไปไม่ตกงานเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน รายละเอียด
จำนวนหน้า : 223 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard
Online eBooks
นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4 ด รายละเอียด
จำนวนหน้า : 140 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ทวีปอเมริกา อารยธรรมดึกดำบรรพ์
Online eBooks
บ. ธวัชชัย
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 136 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ทีเคปาร์ค
ยินดีต้อนรับสู่ TK PARK eBook
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.242.205.33