หมวดหนังสือ  
 
 การศึกษา การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตร์ กฎหมาย การเกษตร การเลี้ยงสัตว์
 กีฬา นันทนาการ เกม ดนตรี  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
 บริหารธุรกิจ เศรษฐกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นวนิยาย วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ
 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ โรค สุขภาพและอนามัย สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
 ความรู้ทั่วไป อาหาร โภชนาการ ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
 ออดิโอบุ๊ค สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การออกแบบ หนังสืออิเลกทรอนิกส์ด้านดนตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 
 
 
 
 
หนังสือแนะนำ...
   เครือข่ายใยแก้วนำแสง
Online eBooks
รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากประ สบการณ์การสอน การวิจัยสและการทำ งานในภาคอุตสาหกรรม เนื้อหาสามารถ นำไปใช้ได้จริง ในเล่มกล่าวถึงความรู้ทาง ด้าน รายละเอียด
จำนวนหน้า : 305 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   รู้จักพอ (มณีปัญญาจากคัมภีร์ไซ่เถินถาน)
Online+Offline ebooks
โชติช่วง นาดอน
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 137 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ปัญหาพื้นฐานของชาติที่ต้องการแก้ไข
Online+Offline ebooks
ทองแถม ราถจำนง
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 81 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   ผ่าเขมรเห็นไซง่อน
TKpark Online
สัจภูมิ ลออ
สารคดีเพื่อความเข้าใจในพื้นบ้าน ร่องรอยความรุ่งเรืองของอาณาจักร "ขอม" นอกจากซากปรักหักพังแล้ว ยังมีศิลาจารึกต่างๆ ของพระเจ้าชัยวรมันที่ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 168 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คนรู้ใจ เล่ม 1
TKpark Online
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่เราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ สำคัญที่ความคิด และการคิดของตัวเราเอง เหรียญยังมีสองด้าน แล้วทำไมเราไม่มองชีวิตให้มันครบท รายละเอียด
จำนวนหน้า : 148 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Online eBooks
อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 517 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
 
 
   ไปนอก
Online eBooks
สอ เสถบุตร
สอ เสถบุตร เขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีความมุ่งหมายที่จะสอนให้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษตามวิธีธรรมชาติ เช่นเดียวกับเด็กอังกฤษเรียนภาษาของเรา หรือคนไทย รายละเอียด
จำนวนหน้า : 632 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   สถานะและชะตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์
TKpark Online
พระไพศาล วิสาโล
การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายรูปลักษณ์และทุกระดับของสังคมทำให้มันกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างลึกซึ้ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 0 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   รักษาโรคด้วยสมุนไพร เล่ม 2 พ. 4
Online eBooks
เจนธรรม นำกระบวนยุทธ
รายละเอียด
จำนวนหน้า : 56 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   มารยาทไทย
Online+Offline ebooks
กฤชกร เพชรนอก
.... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 100 หน้า
จำนวนเล่ม 2 เล่ม
 
   108 ซองคำถาม เล่ม 11
TKpark Online
-
หนังสือ 108 ซองคำถามเป็นหนังสือที่รวบรวมคำถาม-คำตอบจากคอลัมน์ "ซองคำถาม" จากนิตยสารสารคดี โดยคำถามจะมีประเด็นที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องของ รายละเอียด
จำนวนหน้า : 168 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
   คอมพิวเตอร์เครือข่าย
Online eBooks
อ.เดชา ภัทรมูล
...... รายละเอียด
จำนวนหน้า : 250 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ทีเคปาร์ค
ยินดีต้อนรับสู่ TK PARK eBook
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.159.140.188